Obrazový záznam z konferencie

  18-09-2021

V dňoch 2. a 3. septembra 2021 sa v Bratislave na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala medzinárodná vedecká konferencia Naturalistický obraz sveta: výzvy a hranice. Konferencia bola organizovaná Katedrou filozofie a dejín filozofie a uskutočnila sa v rámci výskumného projektu APVV-18-0178 Naturalizmus ako univerzálny filozofický program. Na konferencii sa zúčastnili – okrem stálych členiek a členov riešiteľského tímu – aj viacerí zahraniční hostia.Ďalšie články


 1. Obrazový záznam z druhého workshopu

    23-09-2020

  Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v zasadačke Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK konal druhý workshop projektu NAUFIP. Bol venovaný otázkam naturalizmu v epistemológii a etike, resp. naturalistickým pozíciám na ich priesečníku. Prinášame niekoľko fotiek z tohto podujatia.

  viac
 2. Obrazový záznam z prvého workshopu

    08-11-2019

  V stredu 6. novembra prebehol prvý workshop projektu NAUFIP. S príspevkom na ňom vystúpili člen nášho výskumného tímu prof. Michal Chabada, doc. Petr Dvořák z Českej akadémie vied a doc. Marián Kuna z Katolíckej Univerzity v Ružomberku. V článku prinášame obrazový záznam z tohto podujatia.

  viac

odkazy