Obrazový záznam z druhého workshopu

  23-09-2020

Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v zasadačke Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK konal druhý workshop v rámci projektu NAUFIP. Workshop bol venovaný otázkam naturalizmu v epistemológii a etike, resp. naturalistickým pozíciám na ich priesečníku. Na workshope vystúpili dvaja zahraniční hostia z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. a Mgr. Petra Chudárková. Domáce riešiteľské pracovisko zastupoval Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.Ďalšie články


  1. Obrazový záznam z prvého workshopu

      08-11-2019

    V stredu 6. novembra prebehol prvý workshop projektu NAUFIP. S príspevkom na ňom vystúpili člen nášho výskumného tímu prof. Michal Chabada, doc. Petr Dvořák z Českej akadémie vied a doc. Marián Kuna z Katolíckej Univerzity v Ružomberku. V článku prinášame obrazový záznam z tohto podujatia.

    viac

odkazy