Workshop II: Naturalizmus Medzi Epistemológiou a Etikou

  02-09-2020

Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa uskutoční druhý workshop organizovaný v rámci nášho výskumného projektu. Venovaný bude naturalistickým tendenciám na pomedzí súčasných epistemologických a morálno-epistemologických koncepcií. Hosťami workshopu budú Dr. Filip Tvrdý a Mgr. Petra Chudárková z Filozofickej fakulty Univerity Palackého v Olomouci; za domácu katedru vystúpi Dr. Martin Nuhlíček.

Témy jednotlivých príspevkov budú nasledovné:

  • Mgr. Martin Nuhlíček, Phd. - Verzie naturalizmu v epistemológii

  • Mgr. Filip Tvrdý, Phd. - Naturalizovaná epistemologie neřestí

  • Mgr. Petra Chudárková - Naturalismus v současné morální epistemologii

Workshop sa uskutoční dňa 17.9.2020 o 14:00 hod. v miestnosti G-236 v budove FiF UK na Gondovej ul. v Bratislave.


Druhý Workshop Naufip


odkazy