Obrazový záznam z druhého workshopu

  23-09-2020

Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v zasadačke Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK konal druhý workshop v rámci projektu NAUFIP. Workshop bol venovaný otázkam naturalizmu v epistemológii a etike, resp. naturalistickým pozíciám na ich priesečníku. Na workshope vystúpili dvaja zahraniční hostia z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. a Mgr. Petra Chudárková. Domáce riešiteľské pracovisko zastupoval Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.odkazy