Konferencia: Naturalistický obraz sveta: Výzvy a hranice

  30-08-2021

V dňoch 2. a 3. septembra 2021 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: NATURALISTICKÝ OBRAZ SVETA: VÝZVY A HRANICE (NATURALISTIC IMAGE OF THE WORLD: CHALLENGERS AND LIMITS). Konferencia sa bude konať v miestnosti G-236 na 2. poschodí fakultnej budovy na Gondovej ulici v Bratislave.

Pôjde o konferenciu usporiadanú približne "v polčase" riešenia výskumného projektu APVV-18-0178 Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, aby zosumarizovala a zhodnotila doposiaľ dosiahnuté výsledky, ale aj načrtla perspektívy ďalšieho výskumu pre zvyšné obdobie riešenia projektu.

Jej hlavným cieľom bude predostrieť komplexný a kritický pohľad na východiská a ciele naturalizmu, prispieť k analýze postupného prieniku naturalizujúcich prístupov do jednotlivých filozofických disciplín a zhodnotiť ich vnútorné limity najmä tam, kde narážajú na rôzne filozofické alebo metodologické problémy.

Pozvanie na konferenciu prijali - okrem stálych členov a členiek riešiteľského kolektívu - aj viacerí významní zahraniční hostia: prof. Martin Hähnel z Nemecka, prof. Herlinde Pauer-Studer a prof. Angela Kallhoff z Viedenskej univerzity, a tiež celý rad kolegov zo spriatelených českých univerzít (doc. Radim Bělohrad, dr. Antonín Dolák, dr. Roman Hloch, dr. Filip Tvrdý, Mgr. Petra Chudárková).

Srdečne Vás pozývame!odkazy