Obrazový záznam z konferencie

  18-09-2021

V dňoch 2. a 3. septembra 2021 sa v Bratislave na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala medzinárodná vedecká konferencia Naturalistický obraz sveta: výzvy a hranice. Konferencia bola organizovaná Katedrou filozofie a dejín filozofie a uskutočnila sa v rámci výskumného projektu APVV-18-0178 Naturalizmus ako univerzálny filozofický program. Na konferencii sa zúčastnili – okrem stálych členiek a členov riešiteľského tímu – aj viacerí zahraniční hostia.odkazy