Obrazový záznam z prvého workshopu

  08-11-2019

V stredu 6. novembra prebehol prvý workshop projektu NAUFIP. S príspevkami zemranými na (neo)aristotelovský pohľad na ľudskú prirodzenosť na ňom vystúpili člen nášho výskumného tímu prof. Michal Chabada, doc. Petr Dvořák z Českej akadémie vied, a doc. Marián Kuna z Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Prinášame niekoľko fotiek z tohto podujatia.odkazy