Workshop III: O Ľudskej/Ženskej Prirodzenosti, Naturalistické a Konštruktivistické Prístupy"

  26-11-2020

Workshop sa uskutoční v utorok 8. decembra formou online konferencie (informácie o pripojení zverejníme neskôr). Na podujatí vystúpi Doc. Petr Dvořák, PhD. (CMTF UP Olomouc) a Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (FF UK Bratislava). Témy ich príspevkov budú nasledovné:

  • Mariana Szapuová - Na čo odkazuje pojem „rod“ vo feministickej filozofii (14:00 - 14:40)

  • Petr Dvořák - Kritika teze o sociální konstrukci genderu (14:50 - 15:30)


Tretí Workshop Naufip


odkazy