Aktivity

Na tomto mieste budeme zverejňovať informácie o formálnych i neformálnych podujatiach organizovaných v rámci projektu spolu s informáciami o externých hosťoch, ktorí na nich participujú.

odkazy