Výstupy

Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať informácie o publikáciách, ktoré vzniknú v rámci projektu, ako aj prezentácie z konferenčných a iných vysúpení riešiteľov a riešiteliek.

Monografie

Články v indexovaných časopisoch

Prezentácie

odkazy