Výstupy

Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať informácie o publikáciách, ktoré vzniknú v rámci projektu, ako aj prezentácie z konferenčných a iných vysúpení riešiteľov a riešiteliek.

Monografie

Zborníky

Mimoriadne číslo Filosofického časopisu

Chabada, M. – Maco, R. (eds.) (2021): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-699-6.

Obsah

Články v indexovaných časopisoch

Prezentácie

odkazy