Najnovšie články


 1. Pojem prírody v matematickej fyzike

    10-12-2021

  V piatok 17. 12. 2021 sa konal ďalší zo série plánovaných workshopov v rámci projektu APVV Naturalizmus ako univerzálny filozofický program. Workshop prebiehal formou online konferencie. Prinášame krátku správu z podujatia.

  viac
 2. Naturalizmus vo filozofii mysle a vedomia

    10-12-2021

  Náš štvrtý workshop sa konal 3. 12. 2021, opäť vo forme online konferencie. Témou workshopu bol naturalizmus vo filozofii mysle a vedomia. Prinášame krátku správu z podujatia.

  viac
 3. Správa z konferencie

    18-09-2021

  V dňoch 2. a 3. septembra 2021 sa v Bratislave na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala medzinárodná vedecká konferencia Naturalistický obraz sveta: výzvy a hranice. Prinášame Vám správu z tohto podujatia.

  viac
 4. Obrazový záznam z konferencie

    18-09-2021

  V dňoch 2. a 3. septembra 2021 sa v Bratislave na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala medzinárodná vedecká konferencia Naturalistický obraz sveta: výzvy a hranice. Prinášame niekoľko fotiek z tohto podujatia.

  viac
 5. Správa z tretieho workshopu

    30-12-2020

  V utorok 8. 12. 2020 sa konal už tretí zo série plánovaných workshopov v rámci projektu APVV Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, tentokrát formou online konferencie. Témou workshopu bola konfrontácia naturalistických a konštruktivistických prístupov ku skúmaniu ľudskej prirodzenosti z perspektívy pohlavia/rodu. Prinášame krátku správu z podujatia.

  viac
 6. Obrazový záznam z druhého workshopu

    23-09-2020

  Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v zasadačke Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK konal druhý workshop projektu NAUFIP. Bol venovaný otázkam naturalizmu v epistemológii a etike, resp. naturalistickým pozíciám na ich priesečníku. Prinášame niekoľko fotiek z tohto podujatia.

  viac
 7. Správa z druhého workshopu

    23-09-2020

  Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v zasadačke Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK konal druhý workshop projektu NAUFIP. Bol venovaný otázkam naturalizmu v epistemológii a etike, resp. naturalistickým pozíciám na ich priesečníku. Prinášame krátku správu z tohto podujatia.

  viac
 8. Workshop II: Naturalizmus Medzi Epistemológiou a Etikou

    02-09-2020

  V septembri (17.09) plánujeme uskutočniť druhý workshop organizovaný v rámci nášho výskumného projektu. Bude venovaný naturalistickým tendenciám v súčasnej epistemológii a morálnej epistemológii. Na podujatí vystúpia doktor Martin Nuhlíček (FF UK Bratislava), doktor Filip Tvrdý (FF UP Olomouc), a magistra Petra Chudárková (FF UP Olomouc).

  viac
 9. Správa z prvého workshopu

    02-12-2019

  V stredu 6. novembra 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutočnil prvý z plánovanej série workshopov venovaných rozličným aspektom a otázkam naturalizmu ako univerzálneho filozofického programu. Témou workshopu bola ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Prinášame krátku správu z tohto podujatia.

  viac
 10. Obrazový záznam z prvého workshopu

    08-11-2019

  V stredu 6. novembra prebehol prvý workshop projektu NAUFIP. S príspevkom na ňom vystúpili člen nášho výskumného tímu prof. Michal Chabada, doc. Petr Dvořák z Českej akadémie vied a doc. Marián Kuna z Katolíckej Univerzity v Ružomberku. V článku prinášame obrazový záznam z tohto podujatia.

  viac
 11. Workshop I: (Neo) Aristotelovský Naturalizmus

    23-10-2019

  V novembri plánujeme uskutočniť prvý workshop organizovaný v rámci nášho výskumného projektu. Jeho témou bude ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Okrem profesora Michala Chabadu na podujatí vystúpia aj docenti Peter Dvořák z Českej akadémie vied a Marián Kuna z Katolickej Univerzity v Ružomberku.

  viac

odkazy