Najnovšie články


 1. Správa z prvého workshopu

    02-12-2019

  V stredu 6. novembra 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutočnil prvý z plánovanej série workshopov venovaných rozličným aspektom a otázkam naturalizmu ako univerzálneho filozofického programu. Témou workshopu bola ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Prinášame krátku správu z tohto podujatia.

  viac
 2. Obrazový záznam z prvého workshopu

    08-11-2019

  V stredu 6. novembra prebehol prvý workshop projektu NAUFIP. S príspevkom na ňom vystúpili člen nášho výskumného tímu prof. Michal Chabada, doc. Petr Dvořák z Českej akadémie vied a doc. Marián Kuna z Katolíckej Univerzity v Ružomberku. V článku prinášame obrazový záznam z tohto podujatia.

  viac
 3. Workshop I: (Neo) Aristotelovský Naturalizmus

    23-10-2019

  V novembri plánujeme uskutočniť prvý workshop organizovaný v rámci nášho výskumného projektu. Jeho témou bude ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Okrem profesora Michala Chabadu na podujatí vystúpia aj docenti Peter Dvořák z Českej akadémie vied a Marián Kuna z Katolickej Univerzity v Ružomberku.

  viac

odkazy