Médiá

Na tomto mieste budeme zverejňovať rôzne fotografie a videá súvisiace s riešením projektu.

odkazy