Výskumný pobyt na Kréte

V dňoch 27. - 30. 3. 2023 sa doktorandka Katarína Sklutová zúčastnila výskumného pobytu na Kréte (Grécko), ktorého cieľom bolo stretnutie a diskusia s významným predstaviteľom súčasnej filozofie mysle, Keithom Frankishom. Výskumný pobyt sa konal v rámci projektu APVV-18-0178 "Naturalizmus ako univerzálny filozofický program".

Keith Frankish je britsko-grécky filozof, ktorý pôsobí ako profesor v rámci “Mind and Brain Programme” na Krétskej Univerzite na Kréte. Frankish sa primárne špecializuje na filozofiu mysle a filozofiu psychológie. Vo filozofii mysle je známy tým, že sformuloval tzv. "iluzionizmus" ako jednu zo súčasných teoretických pozícii vedomia. V rámci pobytu tiež Sklutová, spolu s Frankishom, absolvovala online rozhovor s Danielom Dennettom, významným svetovým predstaviteľom filozofie mysle a vedomia, s ktorým diskutovala na tému etiky umelej inteligencie.

Počas uvedených stretnutí sa prediskutoval nielen aktuálny filozofický výskum doktorandky, ale aj možnosti ďalšej budúcej spolupráce.

odkazy